"use" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

use czasownik

use + rzeczownik
Kolokacji: 2191
use drugs • use force • use computers • use condoms • use lasers • use steroids • use cocaine • use alcohol • use humor • ...
czasownik + use
Kolokacji: 441
start using • stop using • avoid using • performed using • calculated using • suggest using • recommend using • measured using • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
1. made using = zrobione używanie made using
2. constructed using = skonstruowane używanie constructed using
3. built using = zbudowane używanie built using
4. created using = stworzone używanie created using
5. written using = pisemne używanie written using
6. played using = zagrane używanie played using
8. generated using = wytworzone używanie generated using
9. prepared using = przygotowane używanie prepared using
10. prepared to use = przygotowany do wykorzystania prepared to use
11. formed using = założone używanie formed using
12. used for making = użyty dla robienia used for making
13. used in making = użyty w robieniu used in making
14. printed using = wydrukowane używanie printed using
15. make to use = robić użyć make to use
16. rebuilt using = odbudowane używanie rebuilt using
17. reconstructed using = odbudowane używanie reconstructed using
18. composed using = napisane używanie composed using
19. published using = wydane używanie published using
20. used for building = użyty dla budynku used for building
21. rendered using = oddane używanie rendered using
23. used for creating = użyty dla stwarzania used for creating
24. cause to use = powód by użyć cause to use
25. use like making = wykorzystanie jak robienie use like making
26. released using = zwolnione używanie released using
27. recreated using = odtworzone używanie recreated using
28. brewed using = używanie doprowadzono brewed using
29. return using = zwróć używanie return using
30. organized using = zorganizowane używanie organized using
31. cook using = ugotuj używanie cook using
32. craft using = używanie rzemieślnicze craft using
(20) listen, monitor, mind
Kolokacji: 3
(21) see, run, fly, escape, date
Kolokacji: 5
(23) mean, entail
Kolokacji: 3
(25) shoot, film, photograph
Kolokacji: 4
(29) train, teach, instruct, regret
Kolokacji: 6
(30) hope, wish, like, tempt
Kolokacji: 5
(39) encode, encrypt, code, decode
Kolokacji: 4
(40) establish, base
Kolokacji: 2
(42) provide, index, recharge
Kolokacji: 4
(43) program, allocate, scroll
Kolokacji: 3
(44) justify, explain
Kolokacji: 2
(45) rent, undertake
Kolokacji: 2
(47) hate, dislike
Kolokacji: 2
(48) transcribe, romanized
Kolokacji: 2
use + przyimek
Kolokacji: 77
use up • used throughout • used by • use against • used for • ...
use + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 290
commonly used • widely used • frequently used • used extensively • normally used • used exclusively • successfully used • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.