"use pilots" — Słownik kolokacji angielskich

use pilots kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): piloci wykorzystania
  1. use czasownik + pilot rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    This is an incredibly realistic training exercise-even down to the point of using ethnically correct pilots, and detonating fake explosives on the ships.

    Podobne kolokacje: