"use helicopters" — Słownik kolokacji angielskich

use helicopters kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): helikoptery wykorzystania
  1. use czasownik + helicopter rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    About 10 or 15 years ago, the company began using helicopters in the construction industry.

    Podobne kolokacje: