14 DNI ANGIELSKIEGO ZA DARMO!Zarejestruj się do 5 kwietnia. #zostanwdomuZałóż konto

"use" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

use czasownik

use + rzeczownik
Kolokacji: 2191
use drugs • use force • use computers • use condoms • use lasers • use steroids • use cocaine • use alcohol • use humor • ...
czasownik + use
Kolokacji: 441
start using • stop using • avoid using • performed using • calculated using • suggest using • recommend using • measured using • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
1. obtained using = uzyskane używanie obtained using
2. developed using = rozwinięte używanie developed using
3. produced using = używanie doprowadzono produced using
4. caught using = złapane używanie caught using
5. get to use = namówiony by użyć get to use
6. derived using = czerpane używanie derived using
7. get using = dostać używanie get using
8. grown using = urosnąć używanie grown using
10. captured using = zdobyte używanie captured using
11. use in developing = wykorzystanie w rozwijaniu use in developing
12. use like acquiring = wykorzystanie jak nabywanie use like acquiring
13. formulated using = sformułowane używanie formulated using
14. come using = przychodzić używając come using
15. acquired using = nabyte używanie acquired using
16. format using = używanie formatu format using
17. secured using = zabezpieczone używanie secured using
(20) listen, monitor, mind
Kolokacji: 3
(21) see, run, fly, escape, date
Kolokacji: 5
(23) mean, entail
Kolokacji: 3
(25) shoot, film, photograph
Kolokacji: 4
(29) train, teach, instruct, regret
Kolokacji: 6
(30) hope, wish, like, tempt
Kolokacji: 5
(39) encode, encrypt, code, decode
Kolokacji: 4
(40) establish, base
Kolokacji: 2
(42) provide, index, recharge
Kolokacji: 4
(43) program, allocate, scroll
Kolokacji: 3
(44) justify, explain
Kolokacji: 2
(45) rent, undertake
Kolokacji: 2
(47) hate, dislike
Kolokacji: 2
(48) transcribe, romanized
Kolokacji: 2
use + przyimek
Kolokacji: 77
use up • used throughout • used by • use against • used for • ...
use + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 290
commonly used • widely used • frequently used • used extensively • normally used • used exclusively • successfully used • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.