"use humour" — Słownik kolokacji angielskich

use humour kolokacja
Popularniejsza odmiana: use humor
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): humor wykorzystania
  1. use czasownik + humor rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Using humor, I make employees want to come to work.

    Podobne kolokacje: