ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"use" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

use czasownik

use + rzeczownik
Kolokacji: 2191
use drugs • use force • use computers • use condoms • use lasers • use steroids • use cocaine • use alcohol • use humor • ...
czasownik + use
Kolokacji: 441
start using • stop using • avoid using • performed using • calculated using • suggest using • recommend using • measured using • ...
use + przyimek
Kolokacji: 77
use up • used throughout • used by • use against • used for • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 65
1. used aboard = użyty na pokładzie used aboard
2. use out of = używać na zewnątrz z use out of
3. use onto = używać na use onto
4. use unlike = używać niepodobny use unlike
6. use up in = użyj w górę use up in
7. use past = wykorzystanie przeszłość use past
8. used till = użyta kasa sklepowa used till
9. use except for = używać oprócz use except for
10. used via = używany przez used via
11. use close to = używać blisko aby use close to
12. use beneath = użyj poniżej use beneath
13. use next to = używać prawie use next to
14. use beside = używać obok use beside
16. use thanks to = podziękowania wykorzystania aby use thanks to
17. use by means of = wykorzystanie przez sposób z use by means of
use + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 290
commonly used • widely used • frequently used • used extensively • normally used • used exclusively • successfully used • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.