"use" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

use czasownik

use + rzeczownik
Kolokacji: 2191
use drugs • use force • use computers • use condoms • use lasers • use steroids • use cocaine • use alcohol • use humor • ...
czasownik + use
Kolokacji: 441
start using • stop using • avoid using • performed using • calculated using • suggest using • recommend using • measured using • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
1. involve using = wymagaj używania involve using
2. tend to use = miej skłoności do użycia tend to use
3. appear to have been used = wydaj się być używanym appear to have been used
4. want to use = chciej użyć want to use
5. need to use = potrzeba by użyć need to use
6. required to use = wymagany do wykorzystania required to use
7. seem to use = wydawaj się użyć seem to use
8. ask to use = poproś by użyć ask to use
9. require using = wymagaj używania require using
10. seem to have been used = wydawaj się być używanym seem to have been used
11. want use = chciej wykorzystanie want use
12. taken using = wzięte używanie taken using
13. need use = wykorzystanie potrzeby need use
14. appear to use = wydaj się użyć appear to use
15. look to use = popatrz by użyć look to use
16. use while taking = wykorzystanie podczas gdy biorąc use while taking
17. swim using = pływaj używaniem swim using
(20) listen, monitor, mind
Kolokacji: 3
(21) see, run, fly, escape, date
Kolokacji: 5
(23) mean, entail
Kolokacji: 3
(25) shoot, film, photograph
Kolokacji: 4
(29) train, teach, instruct, regret
Kolokacji: 6
(30) hope, wish, like, tempt
Kolokacji: 5
(39) encode, encrypt, code, decode
Kolokacji: 4
(40) establish, base
Kolokacji: 2
(42) provide, index, recharge
Kolokacji: 4
(43) program, allocate, scroll
Kolokacji: 3
(44) justify, explain
Kolokacji: 2
(45) rent, undertake
Kolokacji: 2
(47) hate, dislike
Kolokacji: 2
(48) transcribe, romanized
Kolokacji: 2
use + przyimek
Kolokacji: 77
use up • used throughout • used by • use against • used for • ...
use + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 290
commonly used • widely used • frequently used • used extensively • normally used • used exclusively • successfully used • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.