"use protocols" — Słownik kolokacji angielskich

use protocols kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): protokoły wykorzystania
  1. use czasownik + protocol rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    My husband suggested that I follow the protocol used in the story: just show up.

    Podobne kolokacje: