ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"use" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

use czasownik

use + rzeczownik
Kolokacji: 2191
use drugs • use force • use computers • use condoms • use lasers • use steroids • use cocaine • use alcohol • use humor • ...
czasownik + use
Kolokacji: 441
start using • stop using • avoid using • performed using • calculated using • suggest using • recommend using • measured using • ...
use + przyimek
Kolokacji: 77
use up • used throughout • used by • use against • used for • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 65
1. used by = używany przez used by
2. use against = używać przeciwko use against
3. used throughout = użyty przez cały czas used throughout
4. used for = używany dla used for
5. used in = użyty used in
6. used during = używany podczas used during
8. use to = używać aby use to
9. used since = użyty od tej pory used since
10. used within = użyty wewnątrz used within
11. use up = zużyj use up
12. used on = używany na used on
use + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 290
commonly used • widely used • frequently used • used extensively • normally used • used exclusively • successfully used • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.