14 DNI ANGIELSKIEGO ZA DARMO!Zarejestruj się do 5 kwietnia. #zostanwdomuZałóż konto

"use" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

use czasownik

use + rzeczownik
Kolokacji: 2191
use drugs • use force • use computers • use condoms • use lasers • use steroids • use cocaine • use alcohol • use humor • ...
czasownik + use
Kolokacji: 441
start using • stop using • avoid using • performed using • calculated using • suggest using • recommend using • measured using • ...
use + przyimek
Kolokacji: 77
use up • used throughout • used by • use against • used for • ...
use + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 290
commonly used • widely used • frequently used • used extensively • normally used • used exclusively • successfully used • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
(8) effectively, potentially
Kolokacji: 2
(9) sparingly, fully
Kolokacji: 2
(10) magic, fictitiously
Kolokacji: 2
(11) properly, improperly
Kolokacji: 2
(12) formerly, once
Kolokacji: 2
(15) best, better
Kolokacji: 2
(16) actually, practically
Kolokacji: 2
(17) repeatedly, continually
Kolokacji: 2
(18) regularly, irregularly
Kolokacji: 2
(19) heavily, lightly, light
Kolokacji: 3
(20) simply, merely
Kolokacji: 2
(22) freely, independently
Kolokacji: 2
(23) eventually, finally
Kolokacji: 2
(30) hardly, barely, scarcely
Kolokacji: 3
(31) efficiently, inefficiently
Kolokacji: 2
(36) simultaneously, concurrently
Kolokacji: 2
(37) locally, topically
Kolokacji: 2
(40) internally, externally
Kolokacji: 2
(41) quickly, readily, promptly
Kolokacji: 3
(42) medicinally, therapeutically
Kolokacji: 2
(43) informally, colloquially
Kolokacji: 2
(44) appropriately, inappropriately
Kolokacji: 2
(46) temporarily, continuously
Kolokacji: 2
(47) wisely, shrewdly
Kolokacji: 2
(50) supposedly, purportedly
Kolokacji: 2
(51) mistakenly, erroneously
Kolokacji: 2
(52) indoors, outdoors
Kolokacji: 2
(53) generically, orally
Kolokacji: 2
(54) clearly, definitely
Kolokacji: 2
(56) skillfully, skilfully
Kolokacji: 2
(58) pejoratively, disparagingly
Kolokacji: 2
(59) cleverly, intelligently
Kolokacji: 2
(60) liberally, lavishly
Kolokacji: 2
(61) conventionally, ceremonially
Kolokacji: 2
(67) unfairly, sensibly
Kolokacji: 2
(70) somewhat, excessively
Kolokacji: 2
1. used somewhat = użyty nieco used somewhat
2. used excessively = użyty bez umiaru used excessively
(71) deftly, adroitly, artfully
Kolokacji: 3
(72) domestically, nationally
Kolokacji: 2
(73) decoratively, ornamentally
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.