BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"use analysis" — Słownik kolokacji angielskich

use analysis kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): analiza wykorzystania
  1. use czasownik + analysis rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The analysis, through the body and feet, is also used to provide further information as to the state of the client.

powered by  eTutor logo