"include analysis" — Słownik kolokacji angielskich

include analysis kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obejmuj analizę
  1. include czasownik + analysis rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The courses include project work, report writing, research and analysis.

powered by  eTutor logo