"provide analysis" — Słownik kolokacji angielskich

provide analysis kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zapewnij analizę
  1. provide czasownik + analysis rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    A variety of resources provide global analysis for policy making in special education.

powered by  eTutor logo