KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieli!Sprawdź

"use" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

use czasownik

use + rzeczownik
Kolokacji: 2191
use drugs • use force • use computers • use condoms • use lasers • use steroids • use cocaine • use alcohol • use humor • ...
czasownik + use
Kolokacji: 441
start using • stop using • avoid using • performed using • calculated using • suggest using • recommend using • measured using • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
1. begin using = zacznij używać begin using
3. stop using = przestań używać stop using
4. avoid using = uniknij używania avoid using
5. consider using = zastanów się nad używaniem consider using
7. calculated using = używanie z premedytacją calculated using
8. suggest using = zasugeruj używać suggest using
10. measured using = miarowe używanie measured using
11. conducted using = prowadzone używanie conducted using
12. made using = zrobione używanie made using
13. constructed using = skonstruowane używanie constructed using
14. propose using = zaproponuj używać propose using
15. implemented using = wprowadzone w życie używanie implemented using
16. obtained using = uzyskane używanie obtained using
17. involve using = wymagaj używania involve using
18. developed using = rozwinięte używanie developed using
20. include using = obejmuj używanie include using
21. achieved using = osiągnięte używanie achieved using
22. determined using = zdecydowane używanie determined using
23. built using = zbudowane używanie built using
24. created using = stworzone używanie created using
25. operate using = posługuj się używaniem operate using
26. produced using = używanie doprowadzono produced using
27. try using = spróbuj używać try using
28. keep using = kontynuuj używanie keep using
29. designed using = zaprojektowane używanie designed using
30. recorded using = zrelacjonowane używanie recorded using
31. written using = pisemne używanie written using
32. found using = znalezione używanie found using
35. use without telling = wykorzystanie bez mówienia use without telling
36. listen using = słuchać używając listen using
37. played using = zagrane używanie played using
38. seen using = zobaczone używanie seen using
40. analyze using = zanalizuj używanie analyze using
41. mean using = oznaczaj używanie mean using
42. generated using = wytworzone używanie generated using
43. deny using = zaprzecz, że używanie deny using
44. defined using = określone używanie defined using
45. report using = używanie raportu report using
46. estimated using = oszacowane używanie estimated using
47. prepared using = przygotowane używanie prepared using
48. work using = używanie robocze work using
49. communicate using = zakomunikuj używanie communicate using
50. allow use = pozwól na wykorzystanie allow use
51. accomplished using = znakomite używanie accomplished using
52. tested using = sprawdzone używanie tested using
53. detected using = wykryte używanie detected using
54. identified using = zidentyfikowane używanie identified using
55. plan to use = plan do wykorzystania plan to use
56. shot using = używanie strzału shot using
57. run using = przebiegnięte używanie run using
58. attempt to use = próba do wykorzystania attempt to use
59. hesitate to use = zawahaj się użyć hesitate to use
61. prefer to use = wól użyć prefer to use
62. carried out using = przeprowadzić używanie carried out using
63. choose to use = postanów użyć choose to use
64. tend to use = miej skłoności do użycia tend to use
65. end up using = koniec w górę używania end up using
66. appear to have been used = wydaj się być używanym appear to have been used
67. caught using = złapane używanie caught using
68. cease using = zaprzestań używać cease using
70. try to use = spróbuj użyć try to use
71. decide to use = zdecyduj się użyć decide to use
72. learn to use = naucz się użyć learn to use
73. trained to use = wyszkolony do wykorzystania trained to use
74. threaten to use = zagroź, że użyć threaten to use
75. authorized to use = upoważniony do wykorzystania authorized to use
76. solved using = wyjaśnione używanie solved using
77. studied using = studiowane używanie studied using
78. want to use = chciej użyć want to use
80. hope to use = nadzieja do wykorzystania hope to use
81. seek to use = staraj się użyć seek to use
82. permitted to use = pozwolić do wykorzystania permitted to use
84. prepared to use = przygotowany do wykorzystania prepared to use
86. computed using = obliczone używanie computed using
87. forced to use = zmuszony do wykorzystania forced to use
88. wish to use = chciej użyć wish to use
89. need to use = potrzeba by użyć need to use
91. like to use = lubić użyć like to use
92. required to use = wymagany do wykorzystania required to use
93. entitled to use = zatytułowany do wykorzystania entitled to use
94. advised to use = poradzić do wykorzystania advised to use
95. controlled using = kontrolowane używanie controlled using
96. expect to use = spodziewaj się, że użyć expect to use
97. go to use = idź do używać go to use
98. agree to use = zgódź się użyć agree to use
99. teach to use = naucz użyć teach to use
100. used using = użyte używanie used using
use + przyimek
Kolokacji: 77
use up • used throughout • used by • use against • used for • ...
use + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 290
commonly used • widely used • frequently used • used extensively • normally used • used exclusively • successfully used • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.