"continue to be used" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: continue to use
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kontynuuj bycie używanym
  1. continue czasownik + use czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The 1918 building would continue to be used until 2008.

    Podobne kolokacje: