ANGIELSKA PACZKA -60%Kup 2 kursy w cenie 1! Tylko do niedzieli.Sprawdź

"use" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

use czasownik

use + rzeczownik
Kolokacji: 2191
use drugs • use force • use computers • use condoms • use lasers • use steroids • use cocaine • use alcohol • use humor • ...
czasownik + use
Kolokacji: 441
start using • stop using • avoid using • performed using • calculated using • suggest using • recommend using • measured using • ...
use + przyimek
Kolokacji: 77
use up • used throughout • used by • use against • used for • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 65
1. used by = używany przez used by
2. use against = używać przeciwko use against
3. used throughout = użyty przez cały czas used throughout
4. used for = używany dla used for
5. used in = użyty used in
6. used during = używany podczas used during
8. use to = używać aby use to
9. used since = użyty od tej pory used since
10. used within = użyty wewnątrz used within
11. use up = zużyj use up
12. used on = używany na used on
13. use at = używać przy use at
14. used until = używany do czasu gdy used until
15. use without = użyj na zewnątrz use without
16. used before = użyty wcześniej used before
17. use inside = użyj do środka use inside
18. use along = użyj wzdłuż use along
19. use with = używać z use with
20. use around = użyj wokół use around
21. used across = użyty wszerz used across
22. use outside = użyj na zewnątrz use outside
23. use over = używać ponad use over
24. used under = użyty poniżej used under
25. use that = użyj tego use that
26. used among = używany wśród used among
29. use while = wykorzystanie podczas gdy use while
30. used between = użyty pośrodku used between
31. used after = użyty potem used after
32. use near = użyj blisko use near
33. use about = używać około use about
34. use from = używać z use from
35. use off = wykorzystanie daleko use off
37. use through = użyj całkowicie use through
38. use despite = używać pomimo use despite
39. use out = użyj na zewnątrz use out
40. use down = użyj w dół use down
41. use upon = używać na use upon
42. use of = używać z use of
43. use into = używać do use into
44. use because = używać ponieważ use because
45. use beyond = użyj dalej use beyond
46. use below = użyj poniżej use below
47. used towards = używany w kierunku used towards
48. use toward = używać w kierunku use toward
49. use behind = użyj z tyłu use behind
51. use above = użyj wyżej use above
52. used prior to = używany przed used prior to
54. used such as = używany taki jak used such as
55. used amongst = używany wśród used amongst
56. used following = użyte następowanie used following
57. used due to = używany z powodu used due to
58. use except = używać tyle że use except
59. use up to = zużywać aby use up to
60. used per = używany na used per
61. used aboard = użyty na pokładzie used aboard
62. use out of = używać na zewnątrz z use out of
63. use onto = używać na use onto
64. use unlike = używać niepodobny use unlike
65. use regardless of = używać niezależnie od use regardless of
use + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 290
commonly used • widely used • frequently used • used extensively • normally used • used exclusively • successfully used • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.