"use the technology" — Słownik kolokacji angielskich

use the technology kolokacja
Popularniejsza odmiana: use technology
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): użyj techniki
  1. use czasownik + technology rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    No decision has been made on what technology will be used.

    Podobne kolokacje:

podobne do "use the technology" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "use the technology" po angielsku — Słownik polsko-angielski

rzeczownik