"use boats" — Słownik kolokacji angielskich

use boats kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): łodzie wykorzystania
  1. use czasownik + boat rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Looked like he was going to get a chance to use his boat after all.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo