"use radar" — Słownik kolokacji angielskich

use radar kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wykorzystanie radar
  1. use czasownik + radar rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It is based on studies made over the years eight hours a day, seven days a week using computers and radar.

    Podobne kolokacje: