"use radars" — Słownik kolokacji angielskich

use radars kolokacja
Popularniejsza odmiana: use radar
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): radary wykorzystania
  1. use czasownik + radar rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It is based on studies made over the years eight hours a day, seven days a week using computers and radar.

    Podobne kolokacje: