"use cables" — Słownik kolokacji angielskich

use cables kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kable wykorzystania
  1. use czasownik + cable rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It is possible to use longer cables when low data rates are used.

    Podobne kolokacje: