"use components" — Słownik kolokacji angielskich

use components kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): składniki wykorzystania
  1. use czasownik + component rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    These include three that are similar to the original space station design and use many components developed for it.

    Podobne kolokacje: