"used judiciously" — Słownik kolokacji angielskich

used judiciously kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): użyty rozsądnie
  1. use czasownik + judiciously przysłówek
    Luźna kolokacja

    The law is, she said, an important tool, but one that must be used judiciously.

    Podobne kolokacje: