"use bombs" — Słownik kolokacji angielskich

use bombs kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bomby wykorzystania
  1. use czasownik + bomb rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    There were other ways to kill large numbers of people without using nuclear bombs.

    Podobne kolokacje: