"used together" — Słownik kolokacji angielskich

used together kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): użyty razem
  1. use czasownik + together przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    This was the first time these two words were ever used together.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo