"electronically use" — Słownik kolokacji angielskich

electronically use kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): elektronicznie użyj
  1. use czasownik + electronically przysłówek
    Luźna kolokacja

    Keeping your records electronically using payroll software saves time and cuts down on mistakes.

    Podobne kolokacje: