"together use" — Słownik kolokacji angielskich

together use kolokacja
Popularniejsza odmiana: used together
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): razem użyj
  1. use czasownik + together przysłówek
    Zwykła kolokacja

    This was the first time these two words were ever used together.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo