BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"translate" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

translate czasownik

translate + rzeczownik
Kolokacji: 40
translate texts • translate works • translate books • translate one's words • translate poetry • ...
czasownik + translate
Kolokacji: 7
begin translating • try to translate • help translate • finish translating • start translating • ...
translate + przyimek
Kolokacji: 27
translated into • translated by • translated from • translate to • translate for • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 14
2. translated by = przetłumaczony przez translated by
3. translate to = tłumaczyć aby translate to
7. translated in = przetłumaczony w translated in
8. translate at = tłumaczyć przy translate at
  • The book has been translated into many languages, including English.
  • Some of her works have been translated into other languages, including English.
  • Many of the stories have been translated into several languages, including English.
  • Some of his works are translated into other languages, including Chinese.
  • Some of the books have been translated into other languages, including Spanish.
  • The work has been translated into many languages, including Latin.
  • The book has been translated into numerous languages, including the following.
  • He also translated numerous works of foreign literature, including Japanese.
  • His work has been translated into numerous languages, including English.
  • His works have been translated into some 40 languages, including Arabic.
11. translated under = przetłumaczony poniżej translated under
13. translated through = przetłumaczony całkowicie translated through
14. translate about = tłumaczyć około translate about
translate + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 58
literally translate • roughly translate • loosely translated • later translated • translate well • initially translated • translate directly • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.