14 DNI ANGIELSKIEGO ZA DARMO!Zarejestruj się do 30 września i odbierz bonus.Sprawdź

"translate" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

translate czasownik

translate + rzeczownik
Kolokacji: 40
translate texts • translate works • translate books • translate one's words • translate poetry • ...
czasownik + translate
Kolokacji: 7
begin translating • try to translate • help translate • finish translating • start translating • ...
translate + przyimek
Kolokacji: 27
translated into • translated by • translated from • translate to • translate for • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 14
(1) into, by, from, to, for, ...
Kolokacji: 13
1. translate about = tłumaczyć około translate about
3. translate between = przetłumacz pośrodku translate between
4. translate without = przetłumacz na zewnątrz translate without
5. translated over = przetłumaczony ponad translated over
6. translated among = przetłumaczony wśród translated among
7. translated until = przetłumaczony do czasu gdy translated until
8. translate of = tłumaczyć z translate of
9. translated after = przetłumaczony potem translated after
10. translate across = przetłumacz wszerz translate across
11. translate that = przetłumacz to translate that
12. translate around = przetłumacz wokół translate around
13. translated before = przetłumaczony wcześniej translated before
14. translated since = przetłumaczony od tej pory translated since
translate + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 58
literally translate • roughly translate • loosely translated • later translated • translate well • initially translated • translate directly • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.