14 DNI ANGIELSKIEGO ZA DARMO!Zarejestruj się do 30 września i odbierz bonus.Sprawdź

"translate" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

translate czasownik

translate + rzeczownik
Kolokacji: 40
translate texts • translate works • translate books • translate one's words • translate poetry • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 9
(2) works, research, work
Kolokacji: 3
(6) play, Shakespeare, Homer
Kolokacji: 3
(7) novel, volume
Kolokacji: 2
(8) material, portion, mean
Kolokacji: 3
(9) English, image, Latin
Kolokacji: 3
1. translate English = przetłumacz angielskiego translate English
2. translate images = przetłumacz obrazy translate images
3. translate Latin = przetłumacz łacinę translate Latin
(10) hymn, opera
Kolokacji: 2
czasownik + translate
Kolokacji: 7
begin translating • try to translate • help translate • finish translating • start translating • ...
translate + przyimek
Kolokacji: 27
translated into • translated by • translated from • translate to • translate for • ...
translate + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 58
literally translate • roughly translate • loosely translated • later translated • translate well • initially translated • translate directly • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.