14 DNI ANGIELSKIEGO ZA DARMO!Zarejestruj się do 30 września i odbierz bonus.Sprawdź

"translate" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

translate czasownik

translate + rzeczownik
Kolokacji: 40
translate texts • translate works • translate books • translate one's words • translate poetry • ...
czasownik + translate
Kolokacji: 7
begin translating • try to translate • help translate • finish translating • start translating • ...
translate + przyimek
Kolokacji: 27
translated into • translated by • translated from • translate to • translate for • ...
translate + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 58
literally translate • roughly translate • loosely translated • later translated • translate well • initially translated • translate directly • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 9
(1) literally, perfectly
Kolokacji: 2
(2) roughly, partially
Kolokacji: 2
3. translated worldwide = przetłumaczony na całym świecie translated worldwide
(6) initially, originally
Kolokacji: 2
(8) quickly, rapidly
Kolokacji: 2
(9) commonly, normally
Kolokacji: 2
(11) simply, merely
Kolokacji: 2
(13) eventually, finally
Kolokacji: 2
(14) officially, consistently
Kolokacji: 2
(15) beautifully, elegantly
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.