"translate documents" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przetłumacz dokumenty
  1. translate czasownik + document rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    His duties involved translating documents and interrogating Japanese prisoners of war.

podobne do "translate documents" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "translate documents" po angielsku

rzeczownik

powered by  eTutor logo