"translate the Bible" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przetłumacz Biblię
  1. translate czasownik + bible rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Another five have portions of the Bible translated into them.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo