"translate several works" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: translate works
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zajmować się tłumaczeniami kilka pracuje
  1. translate czasownik + works rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He was able to translate works of literature from both languages.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo