BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"works" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

works rzeczownik

rzeczownik + works
Kolokacji: 50
works of art • works of fiction • works of Shakespeare • works of literature • works of artists • ...
works + rzeczownik
Kolokacji: 15
works project • Works Progress Administration • Public Works Department • works department • works program • ...
works + czasownik
Kolokacji: 113
works include • works show • works appear • works represent • works make • works deal • works begin • works contain • works depict • ...
czasownik + works
Kolokacji: 170
perform works • create works • produce works • feature works • display works • commission works • collect works • include works • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 58
  • These works have been translated into English at various times.
  • Since then, other works of his have been translated into English.
  • His works has been translated and published in many countries.
  • Essentially, all works had been translated by the mid-13th century.
  • His works have been translated into more than 25 languages.
  • He wrote around 80 books, and his works have been translated into some 30 languages.
  • His works have been translated into all major world languages.
  • His works have been and are being translated into more than 35 languages.
  • Her works have been translated into eight languages as of 2004.
  • Her works have been translated into English and several other languages.
14. sell works = sprzedawać pracuje sell works
16. record works = rekord skutkuje record works
18. play works = gra skutkuje play works
20. know for one's works = wiedzieć dla czyjś pracuje know for one's works
22. works inspired = pracuje zainspirowany works inspired
23. buy works = kupować pracuje buy works
26. paint works = farba pracuje paint works
27. acquire works = nabywać pracuje acquire works
29. works attributed = pracuje przypisany works attributed
30. conduct works = zachowanie skutkuje conduct works
33. bring works = przynosić pracuje bring works
39. appear in works = pojawiać się w pracuje appear in works
40. works released = pracuje zwolniony works released
42. works are found = pracuje zostaną znalezione works are found
45. own works = posiadać pracuje own works
46. choose works = wybierać pracuje choose works
47. works called = pracuje zadzwonić works called
48. purchase works = zakup skutkuje purchase works
49. promote works = promować pracuje promote works
50. build works = budowa ciała pracuje build works
52. copy works = kopia pracuje copy works
53. introduce works = przedstawiać pracuje introduce works
54. house works = dom pracuje house works
55. take works = brać pracuje take works
56. leave works = zwolnienie pracuje leave works
57. works mentioned = pracuje wspomniany works mentioned
58. execute works = wykonywać pracuje execute works
przymiotnik + works
Kolokacji: 312
early works • public works • major works • literary works • complete works • later works • recent works • original works • ...
przyimek + works
Kolokacji: 27
including works • with works • into works • of one's works • among one's works • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.