"write works" — Słownik kolokacji angielskich

write works kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pisać pracuje
  1. write czasownik + works rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The most important works were written from 1545 to 1550.

    Podobne kolokacje: