"write several works" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: write works
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pisać kilka pracuje
  1. write czasownik + works rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He had written 57 works by the age of 18.

    Podobne kolokacje: