"feature several works" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: feature works
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cecha kilka pracuje
  1. feature czasownik + works rzeczownik
    Luźna kolokacja

    This show will feature important works never seen in the West.

powered by  eTutor logo