BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"works" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

works rzeczownik

rzeczownik + works
Kolokacji: 50
works of art • works of fiction • works of Shakespeare • works of literature • works of artists • ...
works + rzeczownik
Kolokacji: 15
works project • Works Progress Administration • Public Works Department • works department • works program • ...
works + czasownik
Kolokacji: 113
works include • works show • works appear • works represent • works make • works deal • works begin • works contain • works depict • ...
czasownik + works
Kolokacji: 170
perform works • create works • produce works • feature works • display works • commission works • collect works • include works • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 58
  • This show will feature important works never seen in the West.
  • It featured 24 public works of art from 11 countries.
  • It has 36 cards featuring works of art known to the children.
  • In total, the show featured works by 169 artists, of whom only 13 were female.
  • The collection features works of Japanese modern and contemporary art from the 1950s to the 1970s.
  • The sale featured many works by art stars of the 1980's.
  • It features more than 50 works by artists from 10 tribes.
  • The exhibition features more than 90 works created during the 18th and 19th centuries.
  • It will also feature more than 200 works by their contemporaries.
  • Through April 19, a display featuring works by members of the art school and the young artists' program.
14. sell works = sprzedawać pracuje sell works
16. record works = rekord skutkuje record works
18. play works = gra skutkuje play works
20. know for one's works = wiedzieć dla czyjś pracuje know for one's works
22. works inspired = pracuje zainspirowany works inspired
23. buy works = kupować pracuje buy works
26. paint works = farba pracuje paint works
27. acquire works = nabywać pracuje acquire works
29. works attributed = pracuje przypisany works attributed
30. conduct works = zachowanie skutkuje conduct works
33. bring works = przynosić pracuje bring works
39. appear in works = pojawiać się w pracuje appear in works
40. works released = pracuje zwolniony works released
42. works are found = pracuje zostaną znalezione works are found
45. own works = posiadać pracuje own works
46. choose works = wybierać pracuje choose works
47. works called = pracuje zadzwonić works called
48. purchase works = zakup skutkuje purchase works
49. promote works = promować pracuje promote works
50. build works = budowa ciała pracuje build works
52. copy works = kopia pracuje copy works
53. introduce works = przedstawiać pracuje introduce works
54. house works = dom pracuje house works
55. take works = brać pracuje take works
56. leave works = zwolnienie pracuje leave works
57. works mentioned = pracuje wspomniany works mentioned
58. execute works = wykonywać pracuje execute works
przymiotnik + works
Kolokacji: 312
early works • public works • major works • literary works • complete works • later works • recent works • original works • ...
przyimek + works
Kolokacji: 27
including works • with works • into works • of one's works • among one's works • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.