BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"translate" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

translate czasownik

translate + rzeczownik
Kolokacji: 40
translate texts • translate works • translate books • translate one's words • translate poetry • ...
czasownik + translate
Kolokacji: 7
begin translating • try to translate • help translate • finish translating • start translating • ...
translate + przyimek
Kolokacji: 27
translated into • translated by • translated from • translate to • translate for • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 14
2. translated by = przetłumaczony przez translated by
3. translate to = tłumaczyć aby translate to
  • The work does not use a computer program to translate a message from one language into another.
  • You may have one to follow me as I translate from the other.
  • Books may be written in or translated into English from another language.
  • In the early '90s when the service had just been set up, we used to translate quite a lot of news from English.
  • Early in life, she began to translate stories from German.
  • It was as if he were translating from a foreign language.
  • The problem is how to translate from one medium into another.
  • Earlier in his career he also translated some works from German.
  • This isn't just a matter of translating from one language to another.
  • He translated them from German, and even added some of his own.
7. translated in = przetłumaczony w translated in
8. translate at = tłumaczyć przy translate at
11. translated under = przetłumaczony poniżej translated under
13. translated through = przetłumaczony całkowicie translated through
14. translate about = tłumaczyć około translate about
translate + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 58
literally translate • roughly translate • loosely translated • later translated • translate well • initially translated • translate directly • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.