BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"translate for" — Słownik kolokacji angielskich

translate for kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): tłumaczyć dla
  1. translate czasownik + for przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    They seemed to understand each other without me having to translate for them at all.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo