BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"translate" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

translate czasownik

translate + rzeczownik
Kolokacji: 40
translate texts • translate works • translate books • translate one's words • translate poetry • ...
czasownik + translate
Kolokacji: 7
begin translating • try to translate • help translate • finish translating • start translating • ...
translate + przyimek
Kolokacji: 27
translated into • translated by • translated from • translate to • translate for • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 14
2. translated by = przetłumaczony przez translated by
3. translate to = tłumaczyć aby translate to
7. translated in = przetłumaczony w translated in
  • However, the new deal did not translate into more playing time for the power forward in the 1999-2000 season.
  • Both books were translated into English in the 20th century.
  • That translated into an 8.25 percent tax break in the city.
  • Play Music won the rights to translate it in 2005.
  • It is expected to be translated in English by 2013.
  • The original was translated into English in 1959 and is still used.
  • His work was translated and published in many other countries.
  • He has been translated and published in some 20 countries.
  • It has been translated into English in 2005, 1973 and 1960.
  • However, none have yet been translated in full into English.
8. translate at = tłumaczyć przy translate at
11. translated under = przetłumaczony poniżej translated under
13. translated through = przetłumaczony całkowicie translated through
14. translate about = tłumaczyć około translate about
translate + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 58
literally translate • roughly translate • loosely translated • later translated • translate well • initially translated • translate directly • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.