BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"translate onto" — Słownik kolokacji angielskich

translate onto kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): tłumaczyć na
  1. translate czasownik + onto przyimek
    Zwykła kolokacja

    She was able to translate that so well onto film.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo