BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"translated on" — Słownik kolokacji angielskich

translated on kolokacja
Popularniejsza odmiana: translate on
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przetłumaczony na
  1. translate czasownik + on przyimek
    Zwykła kolokacja

    The company said the cut would translate into $1.30 a month on a $100 bill, or $50 million a year.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo