BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"translate in" — Słownik kolokacji angielskich

translate in kolokacja
Popularniejsza odmiana: translated in
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): tłumaczyć w
  1. translate czasownik + in przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    However, the new deal did not translate into more playing time for the power forward in the 1999-2000 season.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo