"translate at" — Słownik kolokacji angielskich

translate at kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): tłumaczyć przy
  1. translate czasownik + at przyimek
    Silna kolokacja

    These works have been translated into English at various times.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo