14 DNI ANGIELSKIEGO ZA DARMO!Zarejestruj się do 30 września i odbierz bonus.Sprawdź

"translate" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

translate czasownik

translate + rzeczownik
Kolokacji: 40
translate texts • translate works • translate books • translate one's words • translate poetry • ...
czasownik + translate
Kolokacji: 7
begin translating • try to translate • help translate • finish translating • start translating • ...
translate + przyimek
Kolokacji: 27
translated into • translated by • translated from • translate to • translate for • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 14
2. translated by = przetłumaczony przez translated by
3. translate to = tłumaczyć aby translate to
  • But that hasn't translated to more black students in the training center.
  • Some of his other works have been translated to English.
  • And at last he was able to translate the message back to them.
  • At least one of her books has been translated to German.
  • Some of her works has also been translated to German.
  • That translates to about $38 million, a big part of the town's economy.
  • This is why her work translates so well to film.
  • "Does the ability to reach across party lines and work with people translate to Washington?"
  • Dad took the opportunity to translate to the others what he had learned.
  • All this translates to the situation of the students and their right to learn.
7. translated in = przetłumaczony w translated in
8. translate at = tłumaczyć przy translate at
11. translated under = przetłumaczony poniżej translated under
13. translated through = przetłumaczony całkowicie translated through
14. translate about = tłumaczyć około translate about
translate + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 58
literally translate • roughly translate • loosely translated • later translated • translate well • initially translated • translate directly • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.