BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"translated to" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "translated to" po angielsku

czasownik
 1. tłumaczyć, przetłumaczyć [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
  It took me five hours to translate the text he sent me. (Przetłumaczenie tekstu, który on mi wysłał, zabrało mi pięć godzin.)
  Can you translate this sentence into Polish? (Czy możesz przetłumaczyć to zdanie na polski?)
  I translated her e-mail from English to German. (Przetłumaczyłem jej e-maila z angielskiego na niemiecki.)
  I will translate the e-mail for you. (Przetłumaczę ten e-mail dla ciebie.)
 2. przekładać się (być rezultatem) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
  Lack of trust translates to our problems. (Brak zaufania przekłada się na nasze problemy.)
  Your intentions translate your actions. (Twoje intencje przekładają się na działania.)
 3. oznaczać [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
  What does that translate? (Co to oznacza?)
 4. przybierać formę, przekładać się [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
 5. przenosić (np. sztukę na ekran) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
  We translated the play to the screen. (Przenieśliśmy sztukę na ekran.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

"translated to" — Słownik kolokacji angielskich

translated to kolokacja
Popularniejsza odmiana: translate to
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przetłumaczony aby
 1. translate czasownik + to przyimek
  Bardzo silna kolokacja

  But that hasn't translated to more black students in the training center.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo