BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"translate with" — Słownik kolokacji angielskich

translate with kolokacja
Popularniejsza odmiana: translated with
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): tłumaczyć z
  1. translate czasownik + with przyimek
    Silna kolokacja

    He translated the sound in his mind into music, with very little interference.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo