BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"translated through" — Słownik kolokacji angielskich

translated through kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przetłumaczony całkowicie
  1. translate czasownik + through przyimek
    Zwykła kolokacja

    You were translated through a glass which could not have been used for that purpose.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo